اردیبهشت دل انگیز در ترکمن صحرا

ترکمنlrm; صحرامنطقهlrm;ای بسیار زیبا و خوش آبlrm;وهوا در شمال شرقی کشورمان است. که بخشlrm;هایی از استانlrm;های گلستان و خراسان شمالی را شامل میlrm;شود. شهرهای ترکمن نشین از جمله بندرترکمن، گنبد کاووس، کلاله، آقlrm;قلا، سیمینlrm;شهر و . در این موقعیت جغرافیایی قرار گرفته و اقلیم ترکمنlrm;صحرا را تشکیل دادهlrm;اند.

ترکمنlrm; صحرا منطقهlrm;ی گردشگری

شاید باورتان نشود که همه شهرهای منطقه ترکمنlrm; صحرا شهرهای گردشگر lrm;پذیری است، با اینکه اقامتگاهlrm;هایی در این منطقه وجود دارد اما بسیاری از گردشگران و طبیعتlrm;گردان، وقتی به سرزمین ترکمنlrm;صحرا سفر میlrm;کنند، مایلند دریورتاقامت کنند.

آنها هم طالب دیدن زیباییlrm;های طبیعی این مکان هستند و هم دوست دارند راجع به نحوه زندگی مردم این خطه از سرزمینlrm;مان چیزهایی بدانند. آیا شما مانند توریستlrm;ها چیزی از یورت میlrm;دانید؟ خانه برخی از ترکمنlrm;ها به اسم یورت معروف است. کلبهlrm;های گردی که استعاره از فلک و روزگار است. همچنین داخل یورتlrm;ها، هرکسی جایگاه خودش را دارد مثلا جای نشستن بزرگ خانواده یا محل نشستن داماد جوان و.

طبیعتlrm;گردی در رویاها

وسعت منطقه ترکمن صحرا به قدری است که باید مطمئن باشید که همه جای آن را خواهید دید، در قالب سفری ماجراجویانه و دوستlrm;داشتنی. با شب ماندن در طبیعت و کیسه خواب و چادر، یا ماندن در اقامتگاهlrm;ها و خستگی در کردن، وَ بعد دوباره آغاز سفر. برای اینکه بتوانید بین بهتر و بهترین جا انتخاب درستی داشتهlrm;باشید در یک دسته بندی مناطقی را معرفی میlrm;کنیم که سر زدن به آنlrm;ها خالی از لطف نیست.

گنبد کاووس و بندر ترکمن

اگر طالب خرید کردن هستید و یا دوستlrm;دارید یک دست لباس محلی ترکمنی بخرید، باید به مناطق شهری ترکمنlrm; صحرا رفته و سری به بازارهای روز و یا بازارهای هفتگی بزنید. در شهر گنبد و بندر ترکمن انواع زیورآلات، صنایع دستی ترکمنی، قالی و قالیچه و در نهایت لباسlrm;های محلی را خواهید یافت. میlrm;توانید با آن ها عکسlrm;های بسیار زیبایی را به یادگار بگیرید.

مقبره خالد نبی

مقبره خالد نبی بر فراز کوه "گوگجه داغ" است که در انتهای جاده پر پیچ و خم و زیبایی قرار دارد. بهlrm;قدری طبیعت اطراف این منطقه زیبا است که به هر سوی نظر کنید فقط و فقط نقاشیlrm;های خالق زیباییlrm;ها به چشمlrm;تان میlrm;رسد.

زیبایی تپهlrm;ماهورها و درهlrm;ها با دشتlrm;هایی از گلlrm;های زرد همه و همه خاطره صحراگردیlrm;تان را در منطقه وسیع و بیlrm;نظیر ترکمنlrm;صحرا دوچندان میlrm;کند.

گورستانی مرموز اما مشهور

در نزدیکی مقبره، زمین وسیعی است پر از تندیسlrm;های سنگی که بیlrm;شباهت به گورستان نیست. افسانهlrm;ها میlrm;گویند: برخی از این پیکرهlrm;های سنگی دشمنان خالد نبی بودهlrm;اند که به خشم خداوند گرفتار شده و به شکل سنگ در آمدهlrm;اند. داستان دیگری میlrm;گوید خالد بن سنان از دست قوم خورشید به قله کوه گوگجه داغ پناه می آورد و با یارانش به خواست خداوند به شکل سنگ در می آیند تا اسیر دشمنان نشوند!

سیمینlrm;شهر و آقlrm;قلا

از سیمینlrm;شهر که به سمت آقlrm;قلاحرکت میlrm;کنیم ابتدای شهر پلی تاریخی را خواهید دید که در اطراف آن مغازهlrm;هایی برای فروش زیورآلات هست. نمونه لباسlrm;های دخترانه و زیورآلات آنان را میlrm;توانید از تن خودشان انتخاب کرده و خریداری کنید.

شاید طی گردشlrm;تان در ترکمنlrm;صحرا، اسبlrm;سوارانی ترکمن را ببینید با اسبlrm;های آذین بسته شده که بیlrm;توجه از کنار شما میlrm;گذرند. اما سوژه خوبی برای عکاسی شما میlrm;شوند.

حرف آخر

سفر به سرزمین اسبlrm;های اصیل و دیدن عشایری که همچنان به دامپروری مشغولند و نیازمندیlrm;هایlrm;شان را خود فراهم میlrm;کنند، در کنار طبیعتی بس زیبا، حیف است از دستlrm;تان برود. آبlrm;وهوای مساعد اردیبهشت تا اواسط خرداد بهترین زمان سفر به این منطقه است.

سقالکسار گیلان، دریاچه افسونگر ایران

زیباترین نقطه جهان ، روستای متروکه هوتوان

دَرِ کاروانسرای تی تی همیشه باز است

میlrm ,های ,ترکمنlrm ,صحرا ,ها ,ترکمن ,ترکمنlrm صحرا ,است که ,خالد نبی ,سیمینlrm شهر ,این منطقه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
shakhehsib barankadeh beinarisa ronia59 industrialcabinettt polyethylenepipe1 ravanshenasi-zanashoyi polyestevfiltclo nimacrayaneh tv01